Web toegankelijkheid

Web toegankelijkheid is voor overheid, semi-overheid en zelfstandige bestuursorganen verplicht.
Dit geldt sinds 23 september 2020.
De richtlijnen voor digitale toegankelijkheid zijn vastgelegd in WCAG. (Web Content Accessibility Guidelines)

Wij toetsen in hoeverre uw website aan de eisen van web toegankelijkheid voldoet. Het resultaat ontvangt u in een toegankelijkheidsverklaring.

Zeer uitgebreide informatie over web toegankelijkheid is te vinden op de website van Logius Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties