Applicatie Ontwikkeling

 

Quo Vadis is gespecialiseerd in het ontwikkelen van maatwerk. Bij deze maatwerkontwikkeling verdiepen wij ons in uw bedrijfsproces en de daarbij behorende automatiserings wensen. Op aangeven van en in overleg met de opdrachtgever zal de maatwerkapplicatie de gewenste informatie produceren en bedrijfsprocessen versnellen. De hierbij gehanteerde ontwikkelmethode is prototyping. Bij prototyping is de communicatie met de betreffend opdrachtgever kort. Er wordt op korte termijn een eerste resultaat gepresenteerd waardoor onduidelijkheden tijdig worden opgehelderd en bijkomende informatie in het ontwikkeltraject kunnen worden verwerkt. Afhankelijk van de omvang van de applicatie kan deze in afgeronde fases worden gesplitst en gerealiseerd.

De applicatie wordt ontwikkeld op basis van gegevensbronnen (Databases), zoals bijvoorbeeld Microsoft-Access, Microsoft SQL Server of MySQL.
De ontwikkeling geschied binnen de officesuite van Microsoft®. Met behulp van MS-Access en Visual basic worden één of meerdere applicaties gerealiseerd .Deze kunnen desgewenst aansluiten op andere office producten zoals:

- MS-Word
- MS-Excel
- MS-Outlook
- MS-Project

Tevens is de koppeling tussen andere producten mogelijk zoals Baan®, Exact®, Accountview® etc.